Reggelopen

Tijdens mijn loopjes langs de Regge volg ik zoveel mogelijk de loop van de rivier. De Regge loopt van Diepenheim noordwaarts naar Ommen. In deze eeuw heeft de rivier haar loop terug gekregen die zij in de vorige eeuw verloor.

Vlakbij havezate Westervlier vinden we het eerste zichtbare stukje van de Regge.

In plaats van de East Highland Way in Schotland lopen Karin en ik vandaag ten zuiden van Diepenheim in Twente. Het coronavirus houdt ons in Nederland. Maar niet getreurd: wandelen in Nederland is ook mooi. Zeker rondom Diepenheim.

Het plan is om de komende tijd telkens een stuk rondom de Regge te lopen. Deze rivier vormt de grens tussen Twente en Salland. We kennen vooral de omgeving tussen Ommen en Nijverdal. Het stuk stroomopwaarts van Diepenheim tot Nijverdal is nagenoeg onbekend terrein.

Als je goed kijkt zie je havezate Westervlier in de verte. Uitzicht vanaf een wandelbankje aan een weggetje dat we thuis op de kaart nog niet konden traceren maar eenmaal aan de wandel tegenkwamen.

Het aardige van de Regge is dat de deskundigen van deze eeuw tot de conclusie zijn gekomen dat de deskundigen uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw niet verbeterd konden worden. Waar in die tijd de Regge werd “recht getrokken” om het water zo snel mogelijk af te voeren om de omliggende boeren geen natte voeten te bezorgen, is het huidige inzicht het tegenovergestelde. Oude meanders zijn weer uitgegraven en het overtollige water mag weer uitvloeien op de omliggende landerijen.

Al direct in de eerste kilometer van de Regge zien we de “nieuwe” meanders en het omliggende drassige land.

Vandaag gaan we op zoek naar het begin van de rivier. Op de topografische kaart is te zien dat de Regge ter hoogte van landgoed Westervlier voor het eerst genoemd wordt als “Boven Regge”. De rivier die we bij Ommen kennen als een forse stroom van zeker tien meter breed is hier amper een metertje breed.

Tussen Diepenheim en Westervlier is het trouwens prachtig lopen. Het is moeilijk om te kiezen uit de verschillende achterafweggetjes. Op de kaart zijn ze soms niet eens aangegeven maar eenmaal in het veld is het maken van de mooiste route een luxeprobleem. Tussen maar liefst drie landgoederen met havazates als Diepenheim, Warmelo en het reeds genoemde Westervlier meandert ons riviertje tussen weilanden, akkers en bossen.  We struinen heen en weer, vooruit en weer terug. De echte bron van de Regge lijkt vooralsnog niet te vinden. Aan de zuidkant van de Schipbeek tuur ik naar mogelijke duikers of dammetjes waar de stroom zou moeten beginnen. Het wordt me nog niet duidelijk. Maar we komen hier weer terug. Zodra restaurant De Viersprong weer is geopend lopen we daar ook langs en maken we ons rondje compleet.

Huize Diepenheim is een van de drie havezaten die we op ons eerste rondje Regge tegenkomen.

De volgende keer starten we weer in Diepenheim maar lopen dan stroomafwaarts richting het Twentekanaal om via landgoed Het Weldam weer terug te keren naar Diepenheim.